CLEAN CARE

KOMPLEKS MÜALİCƏ VƏ PROFİLAKTİKA

· Vaginit və bakterial vaginozlar

· Vulvovaginal kandidozlar

· Vaginal virus infeksiyalar

· Cinsi yolla ötürülən infeksiyalar

· xlamidoz

· ureaplazmoz

· trixomoniaz

· süzənək

· sifilis

· genital herpes və s. kimi xəstəliklərin

kompleks müalicəsində

· Hamilələrdə bakterial vaginoz zamanı

· Peroral və ya vaginal kontraseptivlərin

· qəbulu zamanı

· Uşaqlıq daxili müayinədən əvvəl (histeroqrafiya)

· Gigiyenik bezlərin itifadə zamanı yaranan

· qıcıqlanma

· Uşaqlıq yolunda quruluq:

· müxtəlif mənşəli hormonal disbalans;

· menstrual tsiklin pozğunluğu zamanı;

· doğuşdan və ya əməliyyatdan sonra;

· şüa və kimyəterapiyadan sonra və s.

MÜALİCƏ VƏ CƏRRAHİ MÜDAXİLƏ:

· Yerli ginekoloji cərrahiyyə əməliyyatlarından

· əvvəl və sonra

· Antibiotiklərlə müalicədən sonra

· Doğuşdan əvvəl, abortdan sonra

· Mayalanma əleyhinə spiralların

· qoyulmasından sonra

· Uşaqlıq boynunun eroziyası zamanı

GİGİYENA MƏQSƏDİLƏ:

· İntim gigiyenanın saxlanılması məqsədi ilə

· Yerli vaginal vasitələrinin (şam və ya tablet)

· qalıqlarının təmizlənməsi

· Yerli kontraseptiv vasitələrinin (gel və ya krem)

· qalıqlarının xaric edilməsi

· Menopauza dövründə uşaqlıq yolunun gigiyenası

· (o cümlədən quruluq, qıcıqlanma hallarında)

· Menstrual dövrdən sonra möhtəviyyatın

· təmizlənməsi, vaginal epitelinin və pH-nın bərpası

· Cinsi əlaqədən sonra möhtəviyyatin təmizlənməsi

· və vaginal pH-nın bərpası

· Uşaqlıq yolunda çox miqdarda ifrazat, xoşagəlməz

· qoxu, yanma hissi, qıcıqlanma və qaşınm

 

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Yalnız yerli, uşaqlıq yolu daxilinə (intravaginal) istifadə

üçün nəzərdə tutulub. Hər flakonun tərkibində 3 hazır

150 ml hazır məhlul (yuyunma üçün) vardır.

Uşaqlıq yolunun ümumi gigiyenası:

Vagotit vaginal duş həftədə 1-3 dəfə istifadə olunur.

Uşaqlıq yolunun əsaslı gigiyenası (uşaqlıq yolundan

çox miqdarda ifrazat, vaginal infeksiyalar və s.):

Vagotit 5 gün ərzində, gündə 1 dəfə olmaqla,

axşamlar istifadə olunur.

Yerli vaginal vasitələrinin (şam və ya tablet) qalıqlarının

təmizlənməsi:

Növbəti şam və ya table_n is_fadəsindən 30 dəqiqə

əvvəl uşaqlıq yolu Vagotit məhlulu ilə yuyula bilər.

Cinsi əlaqədən sonra və ya kontrasep_v vasitələrinin

qalıqlarının xaric edilməsi məqsədilə:

Uşaqlıq yolu Vagotit məhlulu ilə dərhal yuyulmalıdır.

Doğuşdan və abortdan sonra aralıq nahiyyənin

yuyulması:

Vagotit vaginal duş gündə 1-2 dəfə is_fadə olunur.

Kateqoriyası: PREPARATLAR
  • YÜKSƏK KEYFİYYƏT
  • GMP şərtlərinə uyğun istehsal edilməsi
  • Yaxşı dad və aromalı olması
  • Məhsul GMP və ISO 22000-2018 və İSO 9001-2015 standartlarına uyğun istehsal edilmişdir.