CLEAN CARE

  • Məhsul GMP və ISO 22000-2018 və İSO 9001-2015 standartlarına uyğun istehsal edilmişdir.
Kateqoriyası: PREPARATLAR
CLEAN CARE

Tərkibi:hər 100 ml-in tərkibində
Natrium benzoat - 0,11 ml                                 Kalium sorbat - 0,13 ml
Vari-hial HM - 0,05 ml                                      Qırmızı qızılgül ətri 6/93 - 0,3 ml
Polisorbat 20 - 1,5 ml                                        Aloe vera geli - 0,10 ml
Süd turşusu - 90%                                             Xlorheksidin - 0,5%
Çobanyastığı çiçəklərinin ekst. - 1 ml              Palıd qabığı - 0,05 ml
Deonizə olunmuş su
 
Farmakoterapevtik qrupu: Uşaqlıq yolunun gigiyenası və infeksiyalardan müdafiəsi üçün yuyucu vasitə.
 
Farmakoloji xüsusiyyətləri:
Clean Care gigiyenik maye halında vasitə olub ən son dermatoloji tədqiqatlar əsasında
hazırlanmışdır. Tərkibində olan Xlorheksidin antibakterial, antiseptik xüsusiyyətlərə
malikdir. Selikli qişaya yüksək penetrasiya etməklə iltihabi prosesi tamlıqla aradan qaldırır. 
Çobanyastığı ekstraktı,Natrium benzoat - iltihab əleyhinə və antifunqal təsir göstərir, dəri qıcıqlanmasını aradan qaldırır. Uşaqlıq yolunun normal mikroflorasını və PH-ı bərpa edir. Allergik təsir göstərmir. Selikli qişanın epitel hüceyrələrinin regenerasiyasını sürətləndirir.
Aloe Vera geli - tam təbii vasitədir. ÜST tərəfindən iltihabəleyhinə və antibakterial xüsusiyyətə malik
vasitə kimi təstiqini tapmışdır. Bu xüsusiyyət selikli qatda yerləşən iltihabi prosesi tam aradan
qaldırmağa və toxumanın regenerasiyasına şərait yaradır.
Palıd qabığı, Kalium sorbat, Polisorbat -  həssas dərini, selikli qişanı qoruyur, antibakterial, antiseptik təsir göstərir. Açıq infeksiya qapısı olan xoraların sağalmasını təmin edir, toxuma regenerasiyasını artırır.
Vari-Hial (hialuron turşusu) – uşaqlıq yolunun selikli qişasını nəmləndirir, regenerasiyasını artırır, infeksiyanın selikli qişaya adgeziyasının qarşısını alır. 
Qırmızı qızılgül ətri - yuyucu vasitəyə xüsusi xoş ətir verir.
Clean Care  antibakterial, antiseptik, iltihab əleyhinə, antifunqal, regenerasiyaedici, qoruyucu təsirlərə malikdir.
 
İstifadəsinə göstərişlər:
• Bakterial və göbələk mənşəli vaginitlər (kompleks terapiya zamanı)
• Bakterial vaginoz
• Uşaqlıq yolunun normal mikroflorasını və PH-ı bərpa etmək məqsədil ilə uşaqlıq yolunun gigiyenası üçün (doğuş, abort, cinsi aktdan sonra və s.);
* vaginal infeksiyaların müalicəsi zamanı (bakterial və göbələk mənşəli infeksiların kompleks müalicəsi zamanı);
* Peroral və vaginal kontraseptivlərin qəbulu;
 
İstifadə qaydası: 
Vaginal duş gündə 1 dəfə, xüsusi qutunun içində olan gigiyenik applikator vasitəsi ilə uşaqlıq yolunun yuyulması üçün istifadə olunur. Kurs müalicə 3-5 gün.
 
Buraxılış forma: vaginal duş, 100 ml №3 + gigiyenik applikator, №3